Bel mij: 0653176308 van 08.00 tot 22.00

Esther Kloosterhof

Privacy verklaring

Privacy verklaring hondengedragsdeskundige Esther Kloosterhof

Esther Kloosterhof – Assen

Kamer van Koophandel: 74155660

Website:  www.estherkloosterhof.nl
Email: info@estherkloosterhof.nl

Esther Kloosterhof, hondengedragsdeskundige en coach respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. Persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk en adequaat behandeld.

1. Persoonsgegevens die verwerkt worden

Esther Kloosterhof verwerkt de persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van haar diensten en/of u deze zelf aan haar verstrekt. Dat kan via het contactformulier, email, een gesprek, telefonisch, whatsapp of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat Esther Kloosterhof uw persoonsgegevens via derden verkrijgt in het kader van een traject.

2. Persoonsgegevens

Esther Kloosterhof verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • NAW gegevens
  • Contactgegevens, zoals email adres & telefoonnummer
  • Ervaring met uw hond
  • Het te bereiken doel met uw hond

3. Met welk doel & op basis van welke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt

Esther Kloosterhof verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het onderhouden van contacten, e-mailen, bellen, whatsapp
  • Het bieden van een coachtraject
  • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals facturering, planning, beheer van het klantenbestand
  • Esther Kloosterhof verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor onze belastingaangifte.

4. Hoe lang worden uw gegevens bewaart

Esther Kloosterhof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van uw traject en/of overeenkomst.

5. Verstrekking aan derden

Esther Kloosterhof verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. Hoe uw gegevens worden beveiligd

Esther Kloosterhof vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met Esther Kloosterhof via info@estherkloosterhof.nl.

7. Gegevens inzien

U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij Esther, via info@estherkloosterhof.nl. U ontvangt binnen 4 weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Bij onjuistheden kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Esther Kloosterhof verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of u kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan aan Esther Kloosterhof weten. Mocht u er met Esther Kloosterhof niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.